fundacja art connection

Idź do spisu treści

Menu główne

Galerie zdjęć obsługuje program Adobe Flash Player
W celu obejrzenia naszych galerii, w oknie "informacje o witrynie" prosimy o wybranie opcji "Flash - zezwalaj"


FUNDACJA ART CONNECTION
została powołana w 2013 roku.
Jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze  zadań  publicznych  w  rozumieniu  ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i wolontariacie.

Najważniejsze cele fundacji to:

  • popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i sztuki

  • promocja i wspieranie artystów oraz uzdolnionej artystycznie młodzieży

  • prowadzenie działań zwiększających dostępność oferty kulturalnej

  • aktywizacja osób w wieku emerytalnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym do tworzenia i uczestniczenia w kulturze

  • edukacja kulturalna

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego